ESPIR Spółka Cywilna Reviews with ekomi.cz
Doprava zdarma z 1 166,00 Kč
Odesíláme do 72H
Vrácení do 30 dnů
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobních údajů

Pro společnost ESPIR sp. z o.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 

Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.

 

Kdo kontroluje vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat, nese společnost ESPIR sp. z o.o. 

ESPIR sp. z o.o.
Nilskiego - Łapińskiego 46,
18-100 Łapy
Polsko 
NIP 575-183-64-40
REGON 240826493

 

Kde máme vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP), ale mohou být také předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP. Jakýkoli takový přenos vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy. V případě přenosu mimo EHP společnost ESPIR sp. z o.o. používá jako ochranné opatření Standardní smluvní doložky a Štít EU–USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield Framework“) pro země bez rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

 

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

 

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup: 

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat Zákaznický servis, který vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.

Kdykoli společnost ESPIR sp. z o.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.

Právo na opravu: 

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte-li účet u ESPIR sp. z o.o. můžete své osobní údaje upravit v rámci svého účtu a na členských stránkách.

Právo na výmaz:

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností sp. z o.o. kdykoli s výjimkou těchto situací

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 • máte u společnosti ESPIR sp. z o.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili
 • váš dluh byl v posledních třech letech prodán třetí straně, v případě úmrtí zákazníka se jedná o jeden rok
 • v posledních třech měsících vám byla zamítnuta žádost o úvěr
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Na základě legitimního zájmu společnosti ESPIR sp. z o.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.

Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
 • změnou nastavení vašeho účtu cz.ombre.com

Právo na omezení:

Máte právo požádat ESPIR sp. z o.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu ESPIR sp. z o.o., společnost ESPIR sp. z o.o.omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
 • máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí ESPIR sp. z o.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
 • jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
 • pokud ESPIR sp. z o.o.osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.  

 

E-mail marketing

Vaše osobní údaje sdílíme s externími poskytovateli služeb (včetně marketingu), kteří nás podporují v poskytování technických zpráv (např. opuštěný košík), marketingových zprávách a provádění propagačních kampaní, včetně zasílání zpráv připomínajících produkty v nákupní košík. Jedním z takových poskytovatelů je společnost Cybba Inc. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cybba spolu s informacemi o tom, jak používají vaše data, najdete zde.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy. Tyto specializované zaměstnance můžete kdykoli kontaktovat na info@cz.ombre.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na info@cz.ombre.com s předmětem emailu ve tvaru DPO (Data Protection Officer). 

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: Máte-li za to, že společnost ESPIR sp. z o.o. zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů:

Může vyvstat potřeba aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Uvědomíme vás o jakýchkoli materiálních změnách v rámci Zásad ochrany osobních údajů, jako například o účelu používání vašich osobních údajů, o identitě kontrolora či o vašich právech.pixel