ESPIR Spółka Cywilna Reviews with ekomi.cz
Doprava zdarma z 1 166,00 Kč
Odesíláme do 72H
Vrácení do 30 dnů
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

 

I. Pojmy 

Význam pojmů užitých v obchodních podmínkách:  

Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou -  tedy osoba, která je způsobilá k provádění právních úkonů a je oprávněna zadávat objednávky v Obchodě. 

 1. Spotřebitel – v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) Zákona označuje fyzickou osobu, která provádí právní transakci s podnikající osobou a prováděný výkon nemá přímý vztah k jeho profesní či obchodní činnosti. 
 2. Občanský zákoník – dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
 3. Obchodní podmínky - předpisy určující obecné podmínky prodeje a pravidla pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu Ombre.com 
 4. Internetový obchod (Obchod) – internetový prodejce, dostupný na adrese www.cz.ombre.com , prostředníctvím které může zákazník vytvářet objednávky. 
 5. Zboží - produkty uváděné v Internetovém obchodě.
 6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu Občanského zákoníku, uzavřená mezi společností Ombre.com a zákazníkem prostřednictvím webových stránek Obchodu.
 7. Zákon o ochraně spotřebitele – Zákon č. 634/1992 Sb a novela č. 378/2015 Sb (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 8. Zákon o poskytování elektronických komunikací - § 78 - § 85 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů. 
 9. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru koupě, který se zaměřuje zejména na uzavření kupní smlouvy s uvedením typu a velikosti zboží. 

 

II. Obecná ustanovení 

1. Tyto obchodní podmínky stanovují pravidla využívání služeb Internetového obchodu dostupného na adrese www.cz.ombre.com

2. Tyto podmínky jsou podmínkami uvedenými v  § 78 - § 85 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

3. Internetový obchod Ombre.com, působící na adrese  www.cz.ombre.com, je provozován prostřednictvím ESPIR sp. z o.o., Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100, Łapy, NIP: 575-183-64-40, REGON: 240826493. Obchodní činnost firmy je zaregistrována v Centrálním registru o Hospodářské činnosti (CEIDG), vedeném příslušným ministrem průmyslu a obchodu.

4. Tyto podmínky specifikují zejména:

 • pravidla pro registraci a užití osobního účtu jako součásti Internetového obchodu;
 • podmínky pro zadávání elektronických objednávek v rámci Internetového obchodu;
 • pravidla pro uzavírání kupních smluv využívajících služeb v rámci Internetového obchodu.

5. Využití služeb Internetového obchodu je možné při pouze při splnění minimálních technických požadavků na informační systém ze strany zákazníka: připojení k internetu a libovolný webový prohlížeč.

6. Aby bylo možno využívat služeb internetového obchodu, musí mít zákazník zajištěn přístup k internetovému připojení.

7. Ombre.com si v souladu s platnými právy vyhrazuje možnost omezení poskytování služeb internetového obchodu osobám mladším 18 let. V takovém případě budou dotyčné osoby informovány. 

8. Zákazníci mají přístup k obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu www.cz.ombre.com a mohou si je stáhnout a vytisnout. 

 

III. Pravidla využívání služeb Internetového obchodu 

1. Registrace do internetového obchodu je volitelná. Zákazník může objednat i bez zaregistrování se v Obchodě, po seznámení a odsouhlasení obchodních podmínek. Registrace probíhá vyplněním a potvrzením registračního formuláře, dostupného na stránce Obchodu. Podmínkou registrace je vyjádření souhlasu s obsahem znění Obchodních podmínek a vyplněním osobních údajů, které jsou označeny jako povinné. Ombre.com může zázazníka zbavit práva využívat služeb Internetového obchodu, stejně jako zakázat mu přístup k části nebo všem prostředkům Obchodu, a to s okamžitou platností a zejména v případech, kdy zákazník poruší následující pravidla: 

 • podal při registraci údaje, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální, zavádějící či porušující práva třetích osob,
 • dopustil se prostřednictvím Internetového obchodu narušení osobních práv třetích osob, zejména osobních práv ostatních zákazníků Internetového obchodu, 
 • dopustil se jiných jednání, která nebyla Ombre.com uznána v souladu s platnými předpisy nebo obecně platnými zásadami chování na internetu, či ohrožením dobrého jména Ombre.com. 

2. Za účelem zajištění bezpečnosti při přenosu informací a dat v souvislosti se službami poskytovanými v rámci Internetového obchodu, Obchod přijímá opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, a to zejména opatření, která zabraňují neoprávněnému získávání a úpravám osobních údajů přenášených přes internet.   

3. Zákazník je povinen zejména:

 • využívat prostředků Internetového obchodu způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů na území České republiky, předpisy Obchodních podmínek a také obecnými zásadami používání internetu shodným s obecně platnými právními předpisy,
 • neposkytovat a nešířit obsah, který propaguje násilí či porušuje osobní práva a poškozuje práva třetích osob,
 • využívat služeb Internetového obchodu způsobem, který nezasahuje do jeho fungování, zejména používání konkrétního softwaru či jiných zařízení, 
 • nevytvářet akce, kterými jsou: rozesílání či umisťování nevyžádaných informací v rámci Internetového obchodu (šíření spamu),,
 • využívat služeb Internetového obchodu způsobem, který je nepohodlný pro ostatní zákazníky či Ombre.com,
 • používat jakýkoliv obsah uvedený na stránkách Obchodu pro osobní potřeby.

 

IV. Postup při uzavírání kupní smlouvy 

1. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu přejdi na webovou stránku Ombre.com a vyber zboží provedením následných akcí popsaných zákazníkovi v jednotlivých krocích či na webových stránkách Obchodu.

2. Výběr zboží zákazníkem se provádí přidáním objednaného zboží do košíku.

3. Při zadávání objednávky - až do momentu stisknutí tlačítka, které potvrzuje vytvoření objednávky, lze měnit zadaná data a vybrané zboží. Za tímto účelem postupujte dle uváděných jednotlivých kroků či informací na webových stránkách Obchodu.

4. Poté, co zákazník zadá všechny potřebné údaje, dojde ke shrnutí objednávky. Shrnutí zadané objednávky bude mimo jiné obsahovat i přehled vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a další náklady. 

5. Pro odeslání objednávky je třeba souhlasit se zněním Obchodních podmínek a vyplnit osobní údaje označené jako povinné, a poté stisknout tlačítko k odeslání objednávky.

6. Informace o zboží, zveřejněné na webových stránkách Obchodu, představují nabídku ve smyslu čl. 89/2012 OZ. Odeslání objednávky vyjadřuje vůli zákazníka uzavřít kupní smlouvu s Ombre.com v souladu s právními předpisy. Smlouva se považuje za uzavřenou, jakmile je objednávka přijata informačním systémem Obchodu, za předpokladu, že je v souladu s předpisy.  Po uzavření smlouvy obdrží zákazník e-mailem potvrzení všech příslušných náležitostí objednávky.   

7. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce v souladu s obchodními podmínkami.

8. Zákazníci mají přístup k obchodním podmínkám kdykoliv prostřednictvím webových stránek a mohou si je stáhnout a vytisknout. 

Zabezpečení a sdílení dat u objednávek a sdílení Všeobecných podmínek (podmínek prodeje) probíhá prostřednictvím e-mailové korespondence. Po přihlášení si na svém osobním účtu může zákazník prohlédnout dříve vytvořené objednávky. 

Od 1. ledna 2020 vstupují v platnost novely zákona o dani ze zboží a služeb a některé další zákony. Nová pravidla zavádějí pro podnikatele, kteří dokumentují prodej prostřednictvím účtenek, změny v rozsahu vystavování faktur. Pokud nakupuješ jako soukromá osoba a fakturu za zboží si chceš nechat vystavit na údaje své firmy, prodejce ti ji vystaví jen v případě, že při zadávání objednávky vyplníš formulář “Firma” a zadáš IČO. Po přihlášení ke svému osobnímu účtu můžeš kdykoliv měnit data v kolonce osobní údaje. Akceptování  faktury k pozdějšímu datu na základě vráceného daňového dokladu není možné. 

 

V. Dodání zboží 

1. Dodání zboží je realizováno na zákazníkem uvedenou adresu při zadávání objednávky.

2. Dodání objednaného zboží probíhá prostřednictvím: dopravní firmy Česká Pošta, PPL, GLS a Balíkovna, Balík na poštu.

Náklady na doručení jsou následující: Detaily nákladů nalezneš na stránce: https://cz.ombre.com/Doprava-cterms-cze-314.html. Při vytváření objednávky jsou vždy uvedeny náklady na doručení.

3. Objednávky jsou Obchodem zpracovány do 24 hodin ode dne přijetí objednávky. Dopravci doručují zásilku do 48 hodin od jejího převzetí. 

4. V případě uzavření smlouvy přes internet nese vždy odpovědnost za možné poškození nebo ztrátu zboží při přepravě náš Obchod. Pokud je zboží doručeno se zjevnou vadou nebo poškozením, nahlaš závadu doručující osobě a kontaktuj nás. Zpoždění při podání takovéto stížnosti nemá vliv na zákonné nároky a práva zákazníka, zejména těch, týkajících se práv z vadného plnění (§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ). Rychlejší nahlášení vad ze strany zákazníka nám pomáhá uplatnit vlastní nároky vůči dopravci. 

 

VI. Cena za zboží a způsoby platby 

1. Ceny zboží jsou uváděny v českých korunách a zahrnují všechny položky, včetně DPH a cel.

2. Zákazník může za zboží zaplatit:

 • dobírkou
 • platbou v systému PayU
 • platbou v systému PayPal
  U PayPal je příplatek ve výši: 2,9 %

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy 

Právo na odstoupení od smlouvy 

Máš právo odstoupit od smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Termín odstoupení od smlouvy vyprší v termínu 30 dní ode dne převzetí dané věci tebou či třetí osobou, která není dopravcem vedena jako příjemce. 

Chceš-li využít práva odstoupení od smlouvy, musíš nás informovat o tomto rozhodnutí jednoznačným prohlášením (v písemné formě odeslaným poštou nebo e-mailem). Můžeš využít našeho vzorového formuláře odstoupení od smlouvy (STÁHNOUT), byť to není tvou povinností. Nicméně, v rámci urychlení procesu vyřizování reklamace , doporučujeme daný formulář vytisknout a zaslat jej společně s reklamovanou věcí. Značně tím ulevíš pracovníkům našeho reklamačního oddělení. 

 

Kontaktní údaje:

Ombre.com
ESPIR sp. z o.o.

Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46,
18-100 Łapy (Poland)
info@cz.ombre.com


Aby bylo zachováno tvé právo na odstoupení od smlouvy, stačí, abys zaslal požadavek na odstoupení před uplynutím termínu 30 dní. 

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

V případě odstoupení od stávající smlouvy vrátíme veškeré finanční prostředky okamžitě, nejpozději však do 14 dní ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o uplatnění práva odstoupení od smlouvy. Můžeme však vrácení peněžních prostředků pozdržet v případě, že jsme dosud neobdrželi vrácenou položku či potvrzení o jejím odeslání zpět k nám, v závislosti na tom, která ze skutečností nastala dříve. 

Odešli či dodej, prosím, vrácenou věc zpět na adresu: Ombre.com ESPIR sp. z o.o. Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100 Łapy (Poland)do 30 dní ode dne převzetí zásilky. Právo zůstane zachováno, odešleš-li danou věc před uplynutím tohoto termínu. Náklady spojené s vrácením zboží jsi povinen uhradit. Jsi také zodpovědný za případné snížení vratné částky v případě, že s vráceným zbožím bylo zacházeno jinak, než bylo nezbytné pro zachování jeho vzhledu a funkčnosti. Odeslání na dobírku neakceptujeme.

 

VIII. Reklamace zboží 

Platí pro zákazníka, který je zároveň spotřebitelem: 

Jsme povinni dodat zboží, které nevykazuje známky vad. Právo z vadného plnění upravují § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.


Reklamaci je možno podat: 

 • písemně na adresu: Ombre.com ESPIR sp. z o.o. Ppłk. Nilskiego - Łapińskiego 46, 18-100 Łapy (Poland)
 • prostřednictvím e-mailu na adresu:: info@cz.ombre.com

V případě požadavku uplatnění práva na záruku zboží - považuješ-li za nezbytné, abychom posoudili oprávněnost reklamace, jsi povinen doručit danou věc na naši adresu. Jestliže by povaha zboží nebo způsob jeho instalace způsoboval závažné překážky k jeho doručení, jsi povinen nám jej zpřístupnit na daném místě. Zavazujeme se, že budeme reagovat na žádost o reklamaci okamžitě, nejpozději však do 14 dní ode dne jejího podání.
Uplatnit záruku lze v případě, že závada na zboží je zjištěna v průběhu dvou let od nabytí dané věci. Je-li předmětem záruky movitý předmět, záruční doba je jeden rok.
Při podávání žádosti o reklamaci doporučujeme: podat informaci týkající se reklamovaného zboží - typu vady a datu jejího nalezení, specifikace způsobu odstranění vady (výměna produktu za nový, oprava zboží, snížení ceny, odstoupení od smlouvy - pokud jde o významnou vadu) a poskytnutí kontaktních údajů reklamující osoby - ulehčí a urychlí to proces vyřizování reklamace Obchodem. Doporučení z předchozí věty nemají charakter nařízení a nemají vliv na účinnost podaných žádostí bez poskytnutí doporučených informací.
Platí pro zákazníka, který není zároveň spotřebitelem:

Kupující, který není zároveň spotřebitelem, ztrácí právo na záruku, pokud neprohlédl zboží včas a způsobem k tomu určeným a neprodleně neinformoval prodejce, a také v případě, že se vada objevila později a zákazník prodejce neinformoval okamžitě po jejím nalezení. V případě, že prodejce neinformuješ o vadě, je zboží uznáno za přijaté. Výše uvedené neplatí v případě promlčení vady z naší strany. Reklamaci je možné podat písemně na adresu Obchodu či v elektronické podobě. 

 

IX. Stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb

1. Ombre.com se zavazuje, že zajistí fungování internetového obchodu v rozsahu, které umožňují současné technologické znalosti, a že odstraní v přiměřené době veškeré nedostatky nahlášené zákazníky.

2. Zákazník nás může informovat o jakýchkoliv nesrovnalostech nebo výpadcích ve fungování webové stránky Internetového obchodu. Nesrovnalosti týkající se fungování obchodu by měly být hlášeny elektronicky na následující adresu: info@cz.ombre.com

3. Ve stížnosti týkající se fungování webu Internetového obchodu uveďte typ chyby a datum jejího nalezení.

4. Zavazujeme se, že na stížnost odpovíme nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podání.

 

X. Metody mimosoudního posuzování stížností a opravných prostředků

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

XI. Závěrečná ustanovení 

Řešení veškerých sporů vzniklých mezi Obchodem Ombre.com a zákazníkem, který není spotřebitelem, bude řešit soud příslušící sídlu naší společnosti.pixel