ESPIR Spółka Cywilna Reviews with ekomi.cz
Doprava zdarma z 1 166,00 Kč
Odesíláme do 72H
Vrácení do 30 dnů
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

PODMÍNKY AKCE "10 % ZA PŘIHLÁŠENÍ K ODBĚRU NEWSLETTERU"

Tato pravidla stanovují pravidla fungování, podmínky a rozsah akce "10 % za odběr newsletteru" (dále jen "akce"), pravidla jejího využívání a práva osob účastnících se akce, jakož i povinnosti organizátora.


§ 1 Obecná ustanovení

1. Propagační nabídku organizují Łukasz Gromotowicz a Michał Gromotowicz pod názvem ESPIR sp. z o.o., Ppłk 46. Nilskiego-Łapińskiego, 18-100 Łapy, NIP 575-183-64-40 (dále jen "Organizátor").
2. Akce probíhá v internetovém obchodě provozovaném na adrese cz.ombre.com (dále jen: "Internetový obchod").
3. Účastníkem Akce (dále jen: "Účastník") může být osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky:
a. není v aktuální databázi e-mailových adres Pořadatele, a proto před účastí v Akci neposkytla Pořadateli svou e-mailovou adresu a nedala Pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, včetně newsletterů, informací o akcích a novinkách na poskytnutou e-mailovou adresu, v souladu se zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (úplné znění: Sb. z. a n. 2020, částka 344),
b. se seznámil s těmito Pravidly a souhlasí s nimi,
c. se přihlásila k odběru newsletteru Pořadatele uvedením svého jména, e-mailové adresy a souhlasem se zpracováním osobních údajů,
d. potvrdila odběr a obdržela od Organizátora jedinečný jednorázový slevový kód (dále jen "Slevový kód").
4. Organizátor zašle nejpozději do 3 dnů od přihlášení ke službě Newsletter slevový kód na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl při přihlášení k odběru Newsletteru.
5. Slevový kód je platný po dobu 30 dnů od okamžiku doručení Slevového kódu na e-mailovou adresu Účastníka.

§ 2 Předmět akce a podmínky použití slevových kódů

1. Předmětem Akce je možnost Účastníka využít Akci spočívající v poskytnutí Účastníkovi jednorázového unikátního Slevového kódu, který lze použít v Internetovém obchodě na všechny produkty v nabídce Internetového obchodu, s výjimkou zlevněných produktů, které jsou v kategoriích "Výprodej" a "Akční nabídka".
2. Slevový kód snižuje výši původní hrubé prodejní ceny o 10 %
3. Akce nezahrnuje ani nesnižuje případné náklady na dodání výrobku nebo výrobků zakoupených v rámci Akce v Internetovém obchodě, které nese v plné výši Účastník Akce.
4. Akce je platná od 25.04.2024 do odvolání. Zrušení Akce nemá vliv na platnost Slevových kódů vydaných v průběhu Akce.
5. Pro uplatnění Slevového kódu je třeba Slevový kód, který Účastník Akce obdržel od Organizátora, zadat před odesláním Objednávky - v sekci Nákupní košík - a stisknout tlačítko "Použít kód". Zadání Slevového kódu na jiném místě nebo v jiném čase neopravňuje k jeho použití.
6. V průběhu Akce může každý Účastník Akce použít Slevový kód pouze jednou.
7. Sleva poskytnutá Organizátorem v rámci Akce se nevyplácí v penězích ani se nevyměňuje za jiné platební prostředky.
8. Účastník Akce nakupující Produkty v Internetovém obchodě má právo, nikoliv však povinnost, použít Slevový kód.


§ 3. Vrácení výrobků, na které se vztahuje akce

Výrobky, na které se vztahuje Akce, lze vrátit do 30 dnů od data zakoupení, pokud na nich nejsou stopy používání. Ustanovení o absenci stop používání uvedené v první větě nevylučuje právo spotřebitelů nakupujících na dálku odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v článku 27 ve spojení s článkem 34 odst. 4 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 (Sb. rozh. 2023, poz. 2759).


§ 4. Stížnosti

1. Veškeré stížnosti související s účastí v této propagační akci je třeba podat nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení propagační akce na poštovní adresu pořadatele nebo na e-mailovou adresu: info@cz.ombre.com s poznámkou "Stížnost".
2. Na podané stížnosti Organizátor odpoví do 14 dnů od jejich obdržení a informuje o tom Zákazníka písemně na adresu uvedenou ve stížnosti nebo e-mailem, dle volby Zákazníka.


§ 5. Závěrečná ustanovení

1. Tyto podmínky stanoví pravidla Akce a jsou k dispozici k nahlédnutí v internetovém obchodě a v sídle Organizátora.
2. Akci nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi Organizátora.
3. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel a termínu této Akce.
4. Změny těchto Pravidel a podmínek jsou účinné od okamžiku jejich zřetelného vyznačení a zveřejnění v Internetovém obchodě. Na slevové kódy obdržené před změnou Pravidel se vztahují dříve platná Pravidla.
5. V případě změny Pravidel Organizátor zpřístupní konsolidované znění Pravidel jejich zveřejněním v Internetovém obchodě.
6. Veškeré záležitosti neupravené těmito Pravidly se řídí obecně platnými právními předpisy.

pixel